Astma/kol-mottagning

Astma/kol-mottagning2018-04-27T08:36:49+00:00

ASTMA./KOL-MOTTAGNING

Vår astma-/KOL-mottagning ger stöd och hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär. Här bokar du tid för exempelvis kontroller och lungfunktionstest.

Vi hjälper även till med rökavvänjning.

Astma/KOL, Vårdcentralen Mirum