ASTMA./KOL-MOTTAGNING

Vår astma-/KOL-mottagning ger stöd och hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär. Här bokar du tid för exempelvis kontroller och lungfunktionstest.

Vi hjälper även till med rökavvänjning.

Astma/KOL, Vårdcentralen Mirum