ASTMA/KOL-MOTTAGNING

Har du astma eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom? Oroar du dig även för rökning? Vi hjälper dig.

  • Du erbjuds regelbunden kontakt med astma-/KOL-sköterskan
  • Du erbjuds individuell rökavvänjning samt rökavvänjning i grupp
  • Rådgivning kring astma eller KOL
  • Information om användning och justering av dina mediciner
  • Hjälpmedelsförskrivning
  • Spirometri (test för mätning av lungfunktion) samt uppföljning av behandling
  •  Vi utför även pricktest

Hos oss träffar du: Veronica Martorell

Telefonrådgivning: tisdag och torsdag , helgfria dagar.
Bokas på telefon: 011-496 11 00

Astma/KOL, Vårdcentralen Mirum