BVC-MOTTAGNING

Barnavårdscentralen, BVC, ansvarar för hälsoundersökningar av yngre barns hälsa, exempelvis längd- och viktutveckling samt den mentala och motoriska utvecklingen. BVC finns dessutom för att ge råd om det mesta som rör barn och att ha barn.

Här görs även barnens vaccinering mot exempelvis mässlingen, påssjuka, röda hund.

BVC finns för barn i åldern 0-6 år. Efter 5½-årskontrollen hos BVC sköts fortsatta kontroller av skolsköterska.
Mer information om BVC kan du läsa på 1177.se.

BVC-mottagningen Vårdcentralen Mirum