DIABETESMOTTAGNING

Hit är du som har diabetes välkommen. Mottagningen arbetar utefter de nationella riktlinjerna för diabetes samt region Östergötlands vårdprogram. Här får du som har diabetes stöttning och råd kring din livsstil och behandling av sjukdomen.

Hos oss träffar du:
Veronica Martorell, diabetessjuksköterska

Telefonrådgivning: måndag till torsdag kl 14-14.30 (gäller helgfria vardagar).
Ring 011-496 11 06.