DIABETESMOTTAGNING

Hit är du som har diabetes välkommen. Mottagningen arbetar utefter de nationella riktlinjerna för diabetes samt region Östergötlands vårdprogram. Här får du som har diabetes stöttning och råd kring din livsstil och behandling av sjukdomen.

Hos oss träffar du:
Veronica Martorell, diabetessjuksköterska

Telefonrådgivning bokas : måndag, onsdag samt fredag, helgfria vardagar.
Telefon: 011-496 11 00.