VACCINATIONSMOTTAGNING

Vaccinationsmottagningen är öppen på onsdagar.

Tid för vaccination bokas via e-tjänst på 1177. Där framgår också vilka vaccinationer vi utför.

I mån av tid har vi även drop-in.

Vaccinationsmottagning Vårdcentralen Mirum Norrköping